Absolutorium studentów filologii na UKW

  • 02 lipca 2018
Absolutorium studentów filologii na UKW
Absolutorium studentów filologii na UKW

29 czerwca 2018 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się absolutorium studentów Wydziału Humanistycznego kierunku filologia prowadzonego przez Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Katedrę Germanistyki. Dyplomy otrzymało 59 absolwentów studiów drugiego stopnia kierunku filologia o specjalnościach: filologia angielska, filologia rosyjska, germanistyka, lingwistyka stosowana język angielski z językiem niemieckim, lingwistyka stosowana język angielski z językiem rosyjskim, lingwistyka stosowana język niemiecki z językiem rosyjskim, lingwistyka stosowana język angielski z językiem arabskim.

Okolicznościowy wykład nt. Kultura przemówień podczas absolutoriów organizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wygłosił profesor Karl Wood.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Wydziału Edukacji Muzycznej UKW pod dyrekcją Tomasza Kotwicy oraz występ artystyczny studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

fot. A. Obiała

Wiecej zdjęć w galerii. Fotoreportaże z Absolutorium można też znaleźć w mediach tu i tu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 341 17 97 / 52 341 14 02, wew. 42