Koła naukowe

W Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej działa pięć kół naukowych. Szóste zostało zawieszone w 2012 r.

Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców – od kwietnia 2008 r.
(Opiekunowie naukowi: dr Paweł Schreiber – pawelschr@o2.pl i mgr Joanna Malicka – Joanna Malicka@interia.pl)
Celem SKNL jest pogłębianie zainteresowań studentów literaturą i sztuką (teatr, film), głównie w ujęciu komparatystycznym, wychodzącym poza ściśle wyznaczone granice językowe i kulturowe.

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców – od grudnia 2009 r.
(Opiekun naukowy: dr Katarzyna Smyczyńska – ks@ukw.edu.pl)
Na stronie internetowej SKNK pod adresem: http://www.kulturoznawcy.ukw.edu.pl oraz http://www.culture.ukw.edu.pl/ zamieszczane są informacje na temat działalności Koła.
Celem działalności SKNK jest badanie różnorodności praktyk znaczeniotwórczych w kulturze współczesnej. Obszarem badań jest głównie angielskojęzyczny obszar kulturowy, takie m. in. kategorie jak płeć, rasa, status społeczny i ich potencjalne wpływy na kształtowanie współczesnych tożsamości.

Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne – od stycznia 2010 r.
(Opiekun naukowy: dr Elżbieta Łukaszewicz – el.lukasiewicz@interia.pl)
Na stronie internetowej SNKP pod adresem http://snkp.manifo.com/ publikowane są szczegółowe informacje na temat działalności Koła.
Celem SNKP jest przede wszystkim popularyzowanie psycholingwistyki i pokrewnych jej gałęzi językoznawstwa oraz rozwój naukowy członków Koła. W obszarze zainteresowań znajduje się problematyka związana z rozumieniem i przyswajaniem języka, wytwarzaniem i percepcją mowy, wielojęzycznością, wpływem języka na procesy myślowe i szeroko rozumiana relacja języka i umysłu.

Studenckie Koło Naukowe Języka i Kultury Arabskiej An-Nahda – od listopada 2011 r.
(Opiekun naukowy: dr Sebastian Bejnarowicz – s.bednarowicz@gmail.com)
Celem SKNJiKA jest poszerzanie zainteresowań szeroko rozumianą problematyką świata arabskiego, prowadzenie własnych badań naukowych, zdobywanie wiedzy specjalistycznej o tym obszarze kulturowym i językowym

Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy UKW – istnieje od 2008r.
(Opiekun naukowy: dr Michał Mochocki – michal.mochocki@gmail.com)
Szczegółowa informacja o działalności Koła znajduje się na stronie: http://ptbg.org.pl.
Koło jest oddziałem ogólnopolskiego Towarzystwa Naukowego. Skupia naukowców i studentów różnych kierunków z wielu uczelni, w tym kierunku filologia, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier, zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Celem Koła jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier, dydaktyczne ich zastosowania).

Studenckie Koło Naukowe „Przekładka”- od lutego 2010 r. do października 2012 r.
(Opiekun naukowy: mgr Maciej Adamski – madamski1981@wp.pl)
Celem SKN "Przekładka" jest rozszerzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu translacji. W ramach działalności statutowej podejmowane są takie m. in. inicjatywy, jak prezentacje na temat lokalizacji gier komputerowych, możliwości edukacji podyplomowej w zakresie kształcenia tłumaczy, zajęcia warsztatowe dotyczące tłumaczeń technicznych oraz wspólne tłumaczenie i analiza tekstu technicznego na potrzeby prac naukowych z zakresu kompetencji i wyborów tłumacza.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 341 17 97 / 52 341 14 02, wew. 42