Konferencje

Konferencje naukowe planowane na 2017 rok 

1.

W związku z obchodami 40-lecia działalności Katedry Filologii Angielskiej zapraszamy do udziału w jubileuszowej konferencji “Feasts and Feasting in English Literature, Culture and Language”, która odbędzie się 3 kwietnia 2017r. w Sali Pamięci Bydgoszczan Biblioteki Głównej UKW. Rocznica jest okazją do wspomnień i promocji filologii angielskiej w Bydgoszczy, która powstała w ówczesnych strukturach Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

 Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy obecnych i byłych pracowników Katedry. Prosimy o przesłanie propozycji tematów ze streszczeniem o max. długości 250 słów, do 15 stycznia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres jacek.m@ukw.edu.pl.

2. 

All Along Bob Dylan - America and the World

24-25 maja 2017

Copernicanum, ul. Mikołaja Kopernika 1

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres allalongbobdylan@gmail.com do 30 stycznia 2017

Organizatorzy: Dr Tymon Adamczewski i Dr Karl Wood

www.allalongbobdylan.wordpress.com

3. 

The Second International Laurence Sterne Foundation Conference

Adaptation in the Age of Sterne

26-28 października 2017

Biblioteka UKW

Zgłoszenia należy przesyłać na adres j.lipski@ukw.edu.pl do końca maja 2017 roku.

Organizatorzy: Dr Jakub Lipski, Prof. Peter de Voogd

www.sterne2017.pl

2015

Katedra Filologii Angielskiej oraz Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW zapraszają na międzynarodową konferencję przekładoznawczo-językoznawczą TransLingua, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 roku.

W dobie globalizacji i postępującej kulturowej uniformizacji, w dobie migracji i pogłębiających się międzykulturowych zależności, w świecie podzielnym na skutek różnic kulturowych, w kontekście ciągłego dążenia do zachowania własnych tradycji i tożsamości, kwestie języka oraz tłumaczenia nabierają szczególnego znaczenia. W tak rozumianej rzeczywistości kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju pośrednicy i mediatorzy, wśród nich tłumacze, osoby odpowiedzialne za promocję kultury, ludzie nauki zajmujący się językiem, przekładem i dialogiem międzykulturowym.

To do nich w szczególności kierowane jest zaproszenie na międzynarodową konferencję przekładoznawczo-językoznawczą TransLingua, która odbędzie się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wśród zaproszonych gości specjalnych są wybitne postacie ze świata nauki: prof. Juliane House z Uniwersytetu w Hamburgu, prof. Elżbieta Tabakowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Zoltan Kovecses z Uniwersytetu w Budapeszcie oraz, z Dublina, dr John Kearns z Irish Translators’ and Interpreters’ Association. Językiem konferencji jest język angielski. 

Zapraszamy na stronę internetową konferencji: www.translingua-ukw.pl oraz Facebook.

2012

Dr E. Łukasiewicz zorganizowała Ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową Psychologia języka (Bydgoszcz UKW, 16 marca 2012 r.).
Mgr J. Lipski, mgr J. Malicka i dr P. Schreiber zorganizowali Międzynarodową konferencję naukową 4th English Literary Meetings in Bydgoszcz, Living and Writing, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz, maj 2012).
Dr hab, M. Marszałek, prof. nadzw., współorganizował Międzynarodową studencką konferencję naukową Иностранные языки и современный мир (Brześć, 20 kwietnia 2012).
Prof. zw. dr hab. Jolanta Mędelska i mgr Maria Jankowiak-Rutkowską zorganizowały (we współpracy z Taurydzkim Uniwersytetem Narodowym w Symferopolu) Międzynarodową konferencję naukową: "Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi" (Bydgoszcz, 23-25 kwietnia 2012).

2011

Dr E. Łukasiewicz współorganizowała Międzynarodową konferencję naukową Ontological Proofs Today (Bydgoszcz UKW, Instytut Filozofii, 6-8 września 2011 r.).
Dr M. Mochocki współorganizował VII Międzynarodową konferencję naukową z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier (PTBG) pt. Perspektywy rozwoju ludologii (Poznań, 19-20 listopada 2011 r.). 2010
Dr M. Mochocki współorganizował VI Międzynarodową konferencję naukową z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier (PTBG) pt. Między przyjemnością a użytecznością (Poznań, 13-14 XI 2010 r.).
Mgr J. Lipski i mgr J. Malicka zorganizowali konferencje naukową Centra i peryferie w literaturze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz, 24-26 listopada 2010 r.).
Prof. zw. dr hab. J. Mianowska była honorowym członkiem Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji w Mińsku (kwiecień 2010 r.);.

2009

Prof. zw. dr hab. Adam Bezwiński zorganizował Ogólnopolską konferencję naukową Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego w ramach XV Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis (Bydgoszcz, 17-19 IX 2009);
Dr hab. Anna Majmieskułow, prof. nadzw. (przy współudziale dr hab. Beaty Trojanowskiej), zoorganizowała Międzynarodową konferencję naukową Z badań poetologicznych: Mechanizm powtórzenia w tekście artystycznym (Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Biblioteka Główna UKW, Bydgoszcz 15-16 X 2009 r.);
Dr hab. Halina Bartwicka, prof. nadzw. (przy współudziale), zorganizowała Ogólnopolską konferencję naukową Język, tekst, kultura (BTN, Bydgoszcz 19-20 X 2009);
Prof. zw. dr hab. Jolanta Mędelska wraz z dr hab. Zofią Sawaniewską-Mochową, prof. nadzw. (IFP) zorganizowała Międzynarodową konferencję naukową Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Milenium Litwy (Ostromecko, listopad 2009);
Dr Paweł Schreiber wraz z Joanną Malicką zorganizował Ogólnopolską konferencję doktorancką Kultura i Anarchia? (Bydgoszcz, 24-26 XI 2009 r.);
Dr Michał Mochocki pracuje w komitecie organizacyjnym międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, organizowanych przez PTBG corocznie przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (V konferencja Społeczny i naukowy status ludologii odbyła się 17-18 X 2009 r.).
Zakład Onomastyki i Historii Języka Rosyjskiego zorganizował Międzynarodowe seminarium naukowe Język i rzeczywistość społeczna (współorganizator: Katedra Języka Rosyjskiego Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego w Krasnojarsku), Bydgoszcz, 28 IV 2009 r.;

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 341 17 97 / 52 341 14 02, wew. 42